ερωμένος

-η, -ο (Μ ἐρωμένος, -η, -ον(Α) ἐρώμενος, -η, -ον)
βλ. ερώ (I).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ερώμενος είναι μτχ. ενεστ. τού αρχ. ερώμαι*, ενώ ο τ. ερωμένος τονίστηκε αναλογικά προς το θηλ. ερωμένη].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐρώμενος — ἐράομαι love pres part mp masc nom sg ἐράω 1 love pres part mp masc nom sg ἐράω 1 love pres part pass masc nom sg ἐράω 2 pour forth pres part mp masc nom sg ἐρώμενος masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ερωμένος — [эромэнос] ουσ. а. любовник, возлюбленный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ερωμένος — ο θηλ. η αυτός που συνδέεται με ερωτικές σχέσεις, αλλ. εραστής, αγαπητικός …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ερώ — (I) (AM ἐρῶ, άω, Α ιων. τ. ἐρέω) μσν. νεοελλ. (συν. το μέσ.) ἐρῶμαι 1. αγαπώ, ερωτεύομαι («ἠράσθη τὴν κόρην») 2. (το αρσ. και θηλ. τής μτχ. ως ουσ.) α) ο ερωμένος ο αγαπητικός, ο εραστής β) η ερωμένη (για άτομα που έχουν εξωσυζυγικές, παράνομες… …   Dictionary of Greek

  • ἐρωμέναι — ἐρωμένᾱͅ , ἐράομαι love pres part mp fem dat sg (doric aeolic) ἐρωμένᾱͅ , ἐράω 1 love pres part mp fem dat sg (doric aeolic) ἐρωμένᾱͅ , ἐράω 1 love pres part pass fem dat sg (doric aeolic) ἐρωμένᾱͅ , ἐράω 2 pour forth pres part mp fem dat sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρωμένας — ἐρωμένᾱς , ἐράομαι love pres part mp fem acc pl ἐρωμένᾱς , ἐράομαι love pres part mp fem gen sg (doric aeolic) ἐρωμένᾱς , ἐράω 1 love pres part mp fem acc pl ἐρωμένᾱς , ἐράω 1 love pres part mp fem gen sg (doric aeolic) ἐρωμένᾱς , ἐράω 1… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Chiron — This article is about the Greek mythological character. For other uses, see Chiron (disambiguation). Chiron and Achilles in a fresco from Herculaneum (Museo Archeologico Nazionale, Naples). In Greek mythology, Chiron ( …   Wikipedia

  • Doric Greek — Distribution of Greek dialects in the classical period.[1] Western group …   Wikipedia

  • Eromenos — In the pederastic tradition of Classical Athens, the eromenos (Greek ἐρώμενος, pl. ἐρώμενοι, eromenoi ) was an adolescent boy who was in a love relationship with an adult man, known as the erastes (ἐραστής).The term for the role often varied from …   Wikipedia

  • Hercules (1958 film) — Infobox Film | name = Hercules caption = VHS cover director = Pietro Francisci producer = Federico Teti writer = Ennio De Concini Pietro Francisci Gaio Frattini starring = Steve Reeves Sylva Koscina Fabrizio Mioni music = Enzo Masetti… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.